معماری نرم افزار

معماری میکروسرویس چیست؟ – به زبان ساده و کاربردی

معماری سرویس گرا چیست و چه کاربردی دارد؟ این سوالی است که بسیار مطرح می شود. هرجا که جستجو می کنیم مجموعه ای از مطالب متنوع و تعاریف متفاوت مشاهده می گردد. ما قصد داریم در این مقاله به زبان فوق العاده ساده و بسیار کاربردی (با استفاده از مثال های ساده و کاربردی) این […]