نکات جذاب لینوکسی

12 فایل لاگ واجب در لینوکس

فایل های log رکورد هایی هستند که لینوکس برای مدیر سرورها نگه می دارد تا حوادث مهم در مورد سرور ، هسته ، خدمات و برنامه های در حال اجرا روی آن را ردیابی و نظارت کند. در این پست ، 12 مورد از مهمترین فایل های لاگ که مدیر سیستم باید روی آنها نظارت […]

نکات جذاب لینوکسی

تفاوت بین ترمینال های tty و pts در لینوکس چیست؟

معنی TTY: مخفف Teletypewriter و به هر ترمینتالی در سیستم عامل های لینوکس و یونیکس گفته می شود. همچنین به پورت های سریال سیستم عامل های لینوکس و یونیکس نیز گفته می شود. معنی PTS: به معنی ترمینال برده (slave) می باشد. از این رو به آن pseudo terminal slave نیز گفته می شود.   […]