چگونه نصب کنم؟

چگونه آپاچی، Mariadb و PHP را روی لینوکس centos 7 نصب کنیم

قدم اول – نصب آپاچی به عنوان وب سرور

دستور زیر پکیج های مربوط به آپاچی را از مخزن های centos نصب می کند.
sudo yum install httpd
با این دستور اقدام به اجرای سرویس آپاچی می کنیم.
sudo systemctl enable httpd.service
دستور زیر به سیستم دستور می دهد تا در صورتی که سیستم مجددا اجرا شد این دستور را اجرا کند.
sudo systemctl start httpd.service
بعد از آن با دستور زیر میتوانید آپاچی اجرا شده را از بیرون سیستم عامل ببینید
http://your_server_IP_address/
البته دستور زیر کمک می کند تا آدرس ip سیستم خود را مشاهده کنید.
ip addr show eth0 | grep inet | awk ‘{ print $2; }’ | sed ‘s/\/.*$//’
همچنین میتوانید با پکیج curl توسط محیط پوسته این موضوع را چک کنید.
curl http://your_server_IP_address/

قدم دوم- نصب Mariadb به عنوان پایگاه داده

نسخه قدیمی موجود بر روی مخازن رسمی centos 7 که با استفاده از دستور زیر این مهم انجام می گردد.

sudo yum install mariadb-server mariadb
مانند آپاچی سرویس Mariadb باید اجرا و فعال شود. سرویس های فعال بعد Restart مجدد سیستم عامل همراه با بقیه سرویس ها اجرا می گردند.
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
اعمال تنظیمات اولیه برای سرویس Mariadb
sudo mysql_secure_installation
بعد از اجرای دستور بالا سوالاتی از شما پرسیده می شود تا تنظیمات را انجام دهید. دقت بفرمایید، پاسخ به این سوالات می تواند در امنیت سیستم شما بسیار مهم و ضروری باشد.
Enter current password for root (enter for none):
رمز عبور فعلی را وارد کنید یا این که کلید enter را وارد کنید. زمانی که تازه این سرویس نصب شده است شما باید کلید enter را وارد کنید، چرا که هنوز سیستم شما برای ارتباط با پایگاه داده هیچ رمز عبوری ندارد. شایان ذکر است که شما در حال اعمال رمز عبور برای کاربر ریشه mariadb هستید و این کاربر root با کاربر root سیستم عامل فرق داد.
اگر با پیام زیر روبرو شدید درواقع موفق بوده اید و راه خود را ادامه دهید.
OK, successfully used password, moving on…
Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorization.
بعد از دیدن پیام زیر میتوانید یک رمز عبور جدید  را برای کاربر ریشه پایگاه داده وارد کنید.
New password: password
Re-enter new password: password
پیام زیر نشان میدهد که رمز عبور با موفقیت تغییر یافته است.
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
            … Success!
و جدول سطوح دسترسی نیز مجددا بارگذاری شده است تا تغییرات اعمال شود.
نصب نسخه 10.3 پایگاه داده Mariadb:
اگر هدف شما نصب این نسخه می باشد مراحل بالا را نادیده بگیرید و یک مخزن جدید به شکل زیر به سیستم خود اضافه کنید:
دستور زیر یک فایل متنی را با ابزار vi باز می کند.
sudo vim /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
محتویات زیر را درون این فایل وارد کنید:
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
بعد از آن دستور زیر را وارد کنید تا جداول ایندکس شده ی مربوط به yum پاک شوند:
sudo yum clean all
پس از آن با دستورات زیر پکیج های مورد نظر را نصب کنید:
sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client
با دستورات زیر سرویس مورد نظر را فعال و اجرا کنید.
sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb
با استفاده از دستور زیر وضعیت سرویس موجود را ببینید و از درست اجرا شدن آن مطمئن شوید.
sudo systemctl status mariadb
مانند قبل با دستور زیر تنظیمات Mariadb را انجام دهید.
sudo mysql_secure_installation
این تنظیمات با نسخه قبلی تفاوتی ندارد و پرسش ها نیز همان پرسش ها هستند.

قدم سوم – نصب PHP به عنوان زبان برنامه نویسی اسکریپتی

دستور زیر php را به همراه پکیجی که نیاز است تا با Mariadb ارتباط برقرار شود را از مخازن رسمی centos 7 نصب می کند.

sudo yum install php php-mysql
برخی تنظیمات php درست اعمال نمیشوند و تنها باید یک بار دیگر سرویس آپاچی مجددا اجرا گردد و این امر با دستور زیر محقق می شود.
sudo systemctl restart httpd.service
اگر پکیج های بیشتری لازم داشتید با استفاده از دستور زیر آنها را پیدا کنید.
yum search php-
دستور بالا پکیج هایی را که با php شروع شده باشند را پیدا میکند.
yum info package_name
با استفاده از دستور بالا توضیحات هر پکیج را میتوانید مشاهده کنید. به یاد داشته باشید که باید به جای package_name نا بسته پیدا شده توسط دستور قبل را وارد کنید.
مثلا دستور زیر توضیحات بسته php-fpm را نشان می دهد.
yum info php-fpm
و با استفاده از دستور زیر میتوان بسته php-fpm را نصیب کرد.
sudo yum install php-fpm
اگر خواستید چند بسته را یکجا نصب کنید بصورتزیر عمل کنید:
sudo yum install package1 package2
نصب php 7.2 به جای نسخه رسمی مخازن centos:
ابتدا با دستور زیر مخازن epel را برای centos 7 ایجاد کنید:
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
ایندو از مخازنی هستند که بسته های php نسخه 7 را در خود دارند:
ابتدا با دستور زیر یکسری ابزار های اضافی برای yum نصب کنید.
yum install yum-utils
با دستور زیر که توسط دستور بالا نصب شده نسخه php را به 7.2 تغیر دهید:
yum-config-manager –enable remi-php72
حال با دستور زیر php7.2 و یکسری پکیج های ضروری را نصب کنید:
yum install php php-mysqli php-fpm php-common php-xml php-mbstring php-json php-zip php-gd
برای آزمایش php نصب شده یک صفحه در مسیر پیشفرض آپاچی ایجاد کنید:
sudo vi /var/www/html/info.php
در دستور بالا نام این فایل info.php است.
خط کد زیر را درون آن وارد کنید:
<?php phpinfo(); ?>
اگر فایروال روی سیستم شما فعال است آن را برای سرویس http و https فعال کنید.
دستورات زیر این امر را محقق می کنند. و پورت های شماره 80 و 443  را برای این امر فعال می کنند.
sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http
sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https
sudo firewall-cmd –reload
با آدرس زیر می توانید  صفحه مورد نظر را درون مرورگر خود مشاهده کنید.
http://your_server_IP_address/info.php
بعد از آن این فایل را پاک کنید که وجود آن از نظر امنیتی بسیار خطر ناک است. دستور زیر این کار را برای شما انجام می دهد.
sudo rm /var/www/html/info.php
تبریک میگم شما موفق شدید وب سرور مورد نظر خود را نصب کنید که میتواند دستورات php را درون صفحات شما اجرا کند.

Author

خسرو نظری

دانش آموخته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید نرم افزار)، توسعه دهنده وب، مدیرپروژه های نرم افزاری، مدیرسیستم (sysadmin) لینوکس، مشاور مانیتورینگ و مدیر مجموعه وب یار

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *