لینوکس پایه مانیتورینگ نگهداری سیستم عامل

سرویس های پایه شبکه یا قلب دیتاسنتر

در نوشته قصد دارم شما را با قلب مرکزداده ها آشنا کنم. سرویس هایی که اگر هر کدام از آنها از کار بیفتند بقیه سرویس ها هم به آنها وابسته هستند.درست مثل قلب در بدن می مانند که سایر اعضا به خون رسانی آنها نیازمند هستند. NTP یا سرویس زمان اگر از من بپرسند کدام […]