راهکارهای شبکه قابلیت های زبیکس مانیتورینگ

زبیکس و مانیتورینگ TiDB

فعالیتزبیکس و مانیتورینگ TiDB فعالیت خود را در زمینه مانیتورینگ این پایگاه داده آغاز کرد. TiDB چیست؟ TiDB یک پایگاه داده متن باز از نوع NewSQL است که از حجم کار پردازش ترکیبی و تحلیلی ترکیبی پشتیبانی می کند. با MySQL سازگاری دارد و می تواند مقیاس پذیری افقی ، سازگاری قوی و در دسترس […]

راهکارهای شبکه مانیتورینگ

مجازی سازها و راه کار مانیتورینگ زبیکس

در این مطلب قصد داریم مجازی ساز ها را بررسی کنیم و راه کار مانیتورینگ زبیکس در خصوص ESXi VMWARE را انجام دهیم. مفهوم مجازی ساز مجازی ساز ابزاری است منابع فیزیکی ماشین را به چند قسمت بین چند سیستم عامل تقسیم می کند. به این مفهوم ماشین مجازی می گویند. Hypervisor چیست؟ برای درک […]

راهکارهای شبکه مانیتورینگ

مانیتورینگ و نگهداری تجهیزات شبکه

زمانی قصد داشتم کارشناس شبکه شوم کمی دچار سردرگمی شده بودم. خوب باید از تجهیزات زیادی نگهداری می کردم. من بودم و یک عالمه دستگاه و نرم افزار. هرکدام به نوعی دنیایی بودند. من می بایست از تمامی آنها مراقبت می کردم. از این رو در جستجوی چاره نظر سایرین را پرسیدم و شروع به […]