در این دوره قصد داریم تا آموزش رایگان و حرفه ای راه اندازی وب سرور آپاچی، لینوکس، mariadb و php را مبتنی بر centos 8 خدمت شما ارائه نماییم.

1. معرفی

در این بخش، اقدام به معرفی آموزش رایگان و حرفه ای راه اندازی وب سرور آپاچی، لینوکس، mariadb و php می نماییم. این مجموعه با نام LAMP شناخته می شوند.

2. تهیه ی ماشین مجازی

در این بخش، اقدام به تهیه ی ماشین مجازی از مجموعه ابر آروان می نماییم و سپس آن را برای وب سرور آماده می کنیم.

3. بروزرسانی ماشین مجازی

در این بخش، اقدام به بروزرسانی ماشین تهیه شده می نماییم.

4. نصب وب سرور آپاچی و فایروال

در این بخش، اقدام به نصب وب سرور آپاچی و فایروال می نماییم.

5. اعمال تنظیمات وب سرور آپاچی و فایروال

در این بخش، اقدام به اعمال تنظیمات وب سرور آپاچی و فایروال می نماییم.

6. تعریف مفاهیم پایه LAMP

در این بخش، اقدام به تعریف مفاهیم پایه LAMP می نماییم.

7. نصب MariaDB

در این بخش، اقدام به نصب MariaDB می نماییم.

8. نصب PHP

در این بخش، اقدام به نصب PHP می نماییم.

9. اعمال تنظیمات SELinux

در این بخش، اقدام به اعمال تنظیمات SELinux می نماییم.