آموزش نصب نرم افزار در centos – کاملا رایگان سعی داریم ابزارهای نصب بسته روی centos رو ارائه دهیم. از این رو ابتدا اقدام به نصب بسته با این دو (rpm و yum) ابزار نموده و سپس اقدام به اجرای سناریو ساخت مخزن یا repository آفلاین نمودیم. این مخزن آفلاین را به سیستم عامل centos جدیدی متصل نمودیم و بسته ها را با ابزار yum نصب کردیم.

حاصل دوره

درک مفهوم بسته های rpm و ابزار مدیریت بسته yum از ویژگی های این دوره است.

پیش‌نیاز

مقدمات پایه لینوکس (مثل نصب لینوکس)

سرفصل دوره

 1. آشنایی با دستور rpm‎ در لینوکس centos‎
  • نصب پکیج ها با rpm‎
  • حذف بسته و نصب با نوار پیشرفت
  • نمایش پیشنیازهای یک بسته
  • گزارشی از آخرین و تمامی بسته های نصب شده با rpm‎
  • بروزرسانی بسته ها با rpm‎
  • جمع آوری اطلاعات در رابطه با بسته ها
  • بازسازی فایل پایگاه داده rpm‎
 2. دستور yum‎ در لینوکس centos‎
  • مفاهیم yum‎
  • نصب و بروزرسانی بسته با yum‎
  • نصب محلی و جستجوی یک بسته با yum‎
  • پیدا کردن بسته نصبی برای دستورمورد نظر و مشاهده لیست مخازن سیستم عامل
 3. سناریو ساخت مخازن آفلاین
  • ساخت مخزن برای دستور yum‎
  • ساخت مخزن برای دستور yum‎ و بروزرسانی centos‎ جدید با مخزن آفلاین