هک لینوکس

بهترین لینوکس برای هک و تست نفوذ 2022

هکر کسی است که سیستم ها را به خوبی می شناسد و در این راه احتیاج به ابزار های متعددی دارد تا توسط آن اقدامات خود را انجام دهد. اقداماتی که به آنها تست نفوذ می گوییم. از این رو ما در این مقاله به بررسی بهترین لینوکس برای هک و تست نفوذ در سال […]