امنیت

7 نکته اساسی امنیت وبسایت

وبسایت ها متفاوتند و هکر ها به روش های متفاوتی به آنها نفوذ می کنند. از این رو 7 نکته اساسی امنیت وبسایت را در این مقاله بررسی میکنیم. شما با این نکته ها میتوانید بخش زیادی از امنیت وبسایت خود را تعمین کنید. 1. پنهان سازی ساختار مهم ترین نکته در امنیت وبسایت پنهان سازی […]

لغت های کاربردی

لغت های کاربردی امنیت

انواع حملات امنیتی Brute Force Attack Brute Force Attack ساده ترین روش برای دستیابی به سایت یا سرور است (یا هر چیزی که توسط رمز عبور محافظت می شود). این نوع حمله چندین بار از طریق نام های کاربری و رمزهای عبور رایج انجام میشود. با این توصیف که بارها و بارها امتحان می کند […]