پایگاه داده بهینه‌سازی وبسایت
پاکسازی جدول wp_options و بارگذاری خودکار داده

پاکسازی جدول wp_options و بارگذاری خودکار داده

یکی از تکنیکهای اساسی و پایه ای جهت بهینه سازی وردپرس، پاکسازی جدول wp_options و بارگذاری خودکار داده در این جدول است. پیش از بررسی موضوع بحث بهتر است کمی با این جدول و محتویات آن آشنا شویم. جدول wp_options چیست؟ جدول wp_options یکی از جداول پایه ای وردپرس است. محتویات این جدول: آدرس URL […]