مانیتورینگ

خطاهای رایجی که در سیستم زبیکس رخ می دهد و نیاز به عملیات Tuning دارند

مقدمه زبیکس یک سیستم نگهدارنده است. همچنین، خود سیستم نگهدارنده نیاز به منابع، تنظیمات و نگهداری دارد. و تنظیمات مربوطه باید مطابق نیاز روز سامانه زبیکس وشرایط مختلف بروزرسانی شود. از این رو بر آن شدیم در این مقاله به Tunning و خطاهای رایج زبیکس بپردازیم. این نوشته می تواند بسیار کاربردی باشد و لازم […]