امنیت

مراقبت کردن از سیستم عامل با استفاده از فایروال

چطور فایروال از سیستم عامل شما مراقبت می کند؟ یا مراقبت کردن از سیستم عامل با استفاده از فایروال چگونه ممکن است؟ یک فایروال می‎تواند از سرویس های داخلی شبکه مراقبت کند (مثل نرم افزار اشتراک گزاری فایل ویندوز یا شبکه). فایروال سعی دارد تنها سرویس هایی را در بستر اینترنت (جهانی) در دسترس قرار […]