احراز هویت امنیت
مجازی سازها و راه کار مانیتورینگ زبیکس

راهکارهای ایمن برای مدیریت رمزعبور

عملیات نگهداری رمز عبور همیشه با مشکلاتی روبرو بوده است. از آنجایی که انسان موجودی فراموش کار است و همیشه به دنبال راحتی و آسایش اینجا نیز به دنبال راهکارهای ایمن برای مدیریت رمزعبور میگردد. برای نگه داری از رمز عبور با مشکلاتی مواجه هستیم. مشکلات نگهداری از رمز عبور همیشه نرم افزار هایی وجود […]