امنیت

7 نکته اساسی امنیت وبسایت

وبسایت ها متفاوتند و هکر ها به روش های متفاوتی به آنها نفوذ می کنند. از این رو 7 نکته اساسی امنیت وبسایت را در این مقاله بررسی میکنیم. شما با این نکته ها میتوانید بخش زیادی از امنیت وبسایت خود را تعمین کنید. 1. پنهان سازی ساختار مهم ترین نکته در امنیت وبسایت پنهان سازی […]