توسعه وبسایت کدنویسی اصولی
راهکار نمایش کد در پست وردپرس

راهکار نمایش کد در پست وردپرس

آیا تمایل به نمایش کد در پست وردپرس دارید؟ اگر کد را مانند متن عادی در پست وردپرس وارد کنید آن را به خوبی نشان نمیدهد. وردپرس به هنگام ذخیره نمودن داده ها چندین فیلتر روی داده ها اعمال میکند تا از تزریق کد مخرب به سیستم مدیریت محتوا جلوگیری نماید. در این محتوا سعی […]