راهکارهای شبکه قابلیت های زبیکس مانیتورینگ

زبیکس و مانیتورینگ TiDB

فعالیتزبیکس و مانیتورینگ TiDB فعالیت خود را در زمینه مانیتورینگ این پایگاه داده آغاز کرد. TiDB چیست؟ TiDB یک پایگاه داده متن باز از نوع NewSQL است که از حجم کار پردازش ترکیبی و تحلیلی ترکیبی پشتیبانی می کند. با MySQL سازگاری دارد و می تواند مقیاس پذیری افقی ، سازگاری قوی و در دسترس […]