چگونه نصب کنم؟ مانیتورینگ

نصب زبیکس 4 روی centos 7

پیشنیاز ها نصب Centos 7 : ایجاد مخازن epel که داری ابزار های خوب fedora است. sudo yum -y install epel-release آپدیت Centos 7 با دستور زیر: sudo yum update -y دقت بفرمایید که بعد از نصب یاید سرور خود را راه اندازی مجدد کنید، که دستور زیر میتواند این کار را انجام دهد. sudo […]