دسته بندی نشده

اسکریپت لینوکس نمایش پردازش هایی با بیشترین میزان مصرف CPU/RAM سیستم عامل

اسکریپت لینوکسی که در این مطلب بیان می شود پردازش هایی با بیشتری میزان مصرف CPU/RAM در سیستم عامل را نشان میدهد. این اسکریپت شماره فرایند، نام مالک فرایند، نام پردازش و میزان مصرف پردازش هایی که در حال اجرا هستند را نشان می دهد. در این آموزش از از دستور ps استفاده گردیده است. […]