پایگاه داده

مقایسه MySQL با PostgreSQL

مقایسه سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (MySQL) با سیستم مدیریت پایگاه داده شئ گرا-رابط های(PostgreSQL) کدام  یک بهتر است؟ در این مقاله قصد داریم به مقایسه MySQL با PostgreSQL بپردازیم که دو سیستم پایگاه داده بسیار پرکاربرد هستند که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. چندی قبل تحقیقی در رابطه با مقایسه MySQL […]